PORADY PRAWNE

OBSŁUGA PRAWNA, ADWOKAT,

RADCA PRAWNY, KANCELARIA PRAWNA,

KANCELARIA,WNIOSKI, DOBRY PRAWNIK,

ROSZCZENIA, DORADZTWO PRAWNE, PRAWNIK,  NOTARIUSZ,

PORADY PRAWNICZE,  PRAWNICY, ADWOKACI, ODSZKODOWANIA,

 

Żywiec

 

Udzielamy pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa:

 

1. Prawo Cywilne

2. Prawo Spadkowe

3. Prawo Rodzinne

4. Prawo Pracy

5. Prawo Karne

6. Prawo Administracyjne

7. Prawo Konsumentów

8. Prawo Gospodarcze

9. Prawo Nieruchomości

10. Prawo Finansowe
 

 

KANCELARIA PRAWNA

 

1

PORADY PRAWNEPorady prawne przygotowuje zespół doświadczonych prawników, którzy są specjalistami z różnych dziedzin prawa. Wśród nas są doktorzy nauk prawnych, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci a także specjaliści z prawa podatkowego.

 

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Udzielania odpowiedzi na pytania prawne,

opracowywania opinii prawnych,

opracowania umów, dokumentów, pozwów itp.

 

 

 

Czy ulegną zmianie przepisy dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Założenia projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne zakładają zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony na 3 lata. Po zmianie przepisów górna granica miałaby wynosić  1 rok, ponieważ pojawiły się głosy, że 3-letni wymiar kary jest zbyt ostry. Co więcej, sądy upadłościowe będą mogły pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko osoby formalnie, ale także faktycznie zarządzające firmą.

 

Najnowsze artykuły:

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę stanowi podstawowe, niejednokrotnie jedyne źródło utrzymania, pracownika i jego rodziny. Dlatego też stanowi ono instytucję w szczególny sposób chronioną prawem. W świetle przepisów kodeksu pracy ochrona prawna wynagrodzenia za pracę polega na: ograniczeniu swobody pracownika w dysponowaniu jego prawem do wynagrodzenia, określeniu czasu, miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia, określeniu granic dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, określeniu sankcji nałożonych na pracodawcę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wypłaty odszkodowania.

 

Ograniczenie swobody dysponowania prawem do wynagrodzenia za pracę

Zgodnie z art. 86 kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Nie może więc, w świetle tego przepisu, zastrzec w umowie o pracę, że będzie pracować bez wynagrodzenia. Jeżeli nawet takiego zapisu dokona, to nie wywoła on skutków prawnych. Należy jednak podkreślić, iż pracownik ma prawo do zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę już wykonaną. W takiej sytuacji oświadczenie pracownika przybiera prawną postać zwolnienia pracodawcy z długu.

 

Określenie czasu, miejsca i formy wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z art. 85 kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę należy dokonać co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu jest płatne z dołu, po ustaleniu jego pełnej wartości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

        Radca Prawny

 

Porady Prawne, Porady Prawne 24, Opinie Prawne, Adwokat, Radca Prawny, Prawo, Doradztwo Prawne, Zobowiązanie, Pozew, Wniosek, Dobry Prawnik, Odszkodowanie, Roszczenie, Prawo Rodzinne, Kancelaria Prawna , Prawnik , Kancelaria Doradztwa Prawnego, Porady Prawnicze, Kancelaria, Znany Prawnik, Prawnicy, Adwokaci, Notariusze, Obsługa Prawna, Kancelaria